Om Xedoo

Xedoo bildades i augusti år 2007 av Marcus Melberg, efter att ha observerat ett allt mer utbrett behov av en egen webbplats bland företag. Även mångas frustration att IT-lösningar man investerat i inte innehåller all den funktionalitet man önskat.

Det som skiljer oss från många andra utvecklare är att det är kunden och kundens behov som är i fokus. När vi tar fram våra produkter gör vi därför det med följande punkter i åtanke.

  • För att öka tryggheten för våra kunder tillämpar vi en utvecklingsprocess med frekventa leveranser. Kunden betalar därmed endast för det arbetet som de har godkänt. Detta medför att kunden slipper betala för något de inte vill ha eller inte gillar och får dessutom bättre kontroll över kostnaderna.
  • Vi tror inte på att det är hur avancerad en lösning är som avgör hur bra den blir. Genom att hela tiden leta efter den enklaste lösningen anser vi att våra produkter blir lättare att underhålla vilket kraftigt kan minska kostnaderna för kunden.
  • Vi jobbar tillsammans med kunden under hela utvecklingen. Det gör att kunden får större kontroll över kostnaderna och kan kontinuerligt följa att produkten uppfyller deras önskemål.

Om du är intresserad vad vi kan erbjuda just dig kan du gå in på tjänster för att läsa mer eller så kan ni kontakta oss direkt.

contentFooter